Ruim 60% akkerbouwers wil stap maken naar precisielandbouw

23-08-2020 JOURE – Nederlandse akkerbouwers verwachten binnen nu en 5 jaar een of meerdere precisielandbouwtechnieken toe te gaan passen. In een onderzoek onder 233 akkerbouwers zegt 64% dit te gaan doen. Daarbij denkt 47% aan het plaats-specifiek toepassen van gewasbescherming en 35% noemt het variabel toedienen van stikstofbemesting.

Ongeacht bedrijfsgrootte willen ondervraagde akkerbouwbedrijven de komende jaren jaar meer informatie-intensieve technieken toepassen. Als belangrijke voorwaarde voor toepassen van dergelijke technieken noemen ondervraagde akkerbouwbedrijven dat het instrument meer gemak moet bieden dan nu.

Apparatuur van verschillende leveranciers sluit nu vaak niet op elkaar aan. Er wordt getwijfeld of de investeringen in tijd en geld dan wel lonend zijn. Ook ontbreekt de door vertaling van de techniek naar specifieke bedrijfsomstandigheden nog vaak. Van de respondenten ziet 18% in de huidige precisielandbouw al een techniek die de ondernemer tijd bespaart.

De trend van data vergaring is al jaren gaande. Toch worden deze data bij akkerbouwers maar beperkt ingezet op het bedrijf. In het onderzoek geeft 53% van de ondervraagde akkerbouwers aan dat een aanschafsubsidie of bijdrage vanuit ketenpartijen hen zou stimuleren om over te gaan op deze techniek.

Toepassing van precisielandbouw kan volgens de ondervraagde akkerbouwers voordeel bieden aan de kostenkant van het bedrijf. Van hen noemt 64% efficiƫnter gebruik van gewasbeschermingsmiddelen als voordeel, 44% wijst op besparing door nauwkeurigere inzet en 42% stelt dat deze technieken het gebruik van meststoffen efficiƫnter maken.