Raadsvoorstel Kooilaan (Omkromte)


28-11-2017 JOURE – Achter de Kooilaan in Joure liep een doorgaand pad. Dat pad liep over de eigendommen van aanwonenden. Door de jaren heen heeft een deel van de omwonenden de toegang tot dit pad aan derden ontzegd. Ze hebben hekwerken geplaatst en bordjes neergezet met daarop “eigen weg” of “verboden toegang”. Hierdoor veranderde de bruikbaarheid en het karakter van het pad. Het is feitelijk door enkele onderbrekingen geen doorgaand pad meer.

De gemeente heeft het verleden heeft de gemeente zich nooit duidelijk uitgesproken over de status van dit pad. Er is -en wordt- geen onderhoud gepleegd. Er is geen sprake geweest van actie tot verwijdering van hekwerken en dergelijke. Het probleem zit in het feit dat een deel van de omwonenden het pad ziet als onderdeel van hun achtertuin en dus eigendom. Anderen zien graag dat het pad weer (openbaar) toegankelijk wordt.

Moai Skarsterlân
Moai Skarsterlân een verzoek om handhaving gedaan met het oogmerk het openbaar karakter te herstellen. De kwestie is uiteindelijk aan de rechter voorgelegd. De rechter heeft op basis van documenten geoordeeld dat de juridische status die van een openbaar pad is. Als een pad openbaar is kan het alleen op enkele in de wet genoemde manieren aan die openbaarheid worden onttrokken. Dat betekent dat er (door het college) opnieuw over het verzoek tot handhaving moet worden besloten. Volgens de Wegenwet ligt de bevoegdheid tot zo’n besluit bij de gemeenteraad. 

Belemmering
De betreffende bewoners hebben grond als tuin gekocht maar moeten dulden dat iedereen er overheen kan lopen. Doorgaans zijn dit soort belemmeringen in aktes opgenomen en weten eigenaren daarvan of kunnen dat weten. Meestal worden dergelijke belemmeringen als kettingbeding doorgegeven. Soms gaat dat niet goed.

Conclusie
Juridisch kan en zal de besluitvorming dan ook gevolgen hebben. In hoeverre het gevolgen heeft voor de bewoners en hun privacy zal ook duidelijk moeten worden aan de hand van de besluitvorming. Wellicht kan de gemeente de verkochte gronden terug kopen van de bewoners indien zij niet het pad willen openstellen voor het (juridisch) openbare karakter wat behoort te hebben.