Provincies willen nieuw systeem faunaschade eerst testen

16-02-2020 JOURE – De 12 provincies trekken samen op bij het vaststellen van de regels rond en het verlenen van tegemoetkoming in kosten voor schade die is veroorzaakt door beschermde dieren. De Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade heeft de provincies geadviseerd om volgens een nieuw systeem tegemoetkoming te verlenen met meer prikkels om schade te voorkomen. De provincies staan positief tegenover dit advies, maar willen een mogelijk nieuw systeem eerst testen.