Provincies kijken niet naar landbouwwaarde bij zonnepark

02-09-2019 JOURE – In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)analyseerde adviesbureau Bosch & van Rijn het beleid dat de verschillende provincies hanteren en welke criteria een rol spelen bij de vergunningverlening voor het leggen van zonnepanelen. Daaruit blijkt dat de waarde van grond voor de landbouw voor de provincies geen rol in de vergunningverlening voor zonneparken speelt.

In alle provincies is het mogelijk om zonneweides op (voormalige) landbouwgrond aan te leggen, behalve in Zeeland. Provincies bepalen mede waar een zonnepark mag komen. Daarbij bepalen ze vooral waar een zonnepark niet mag komen. Er worden restricties opgelegd als er bijvoorbeeld geen maatschappelijk draagvlak is voor het park. De landbouwkundige waarde van de grond wordt hierbij niet in beschouwing genomen.

De locatie voor een zonnepark is een van de belangrijkste factoren
Net als voor de aankoop van landbouwgrond door een boerenbedrijf, is de locatie voor een zonnepark een van de belangrijkste factoren. Alhoewel netaansluiting geen rol speelt in provinciaal beleid, signaleren de provincies dat de (beperkte) netcapaciteit een probleem gaat vormen. Een aantal provincies constateert dat zonneparken financieel alleen kunnen als ze in de buurt van transformatorstations staan. Lange kabels aanleggen naar zo’n station kost immers geld.