Provincies hebben bedrijven met hoge stikstofemissie op Natura 2000-gebieden nog niet in beeld

10-11-2019 JOURE – Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit liet begin oktober in een brief aan de Tweede Kamer weten dat aan de provincies zou worden gevraagd in kaart te brengen welke bedrijven in de omgeving van Natura 2000-gebieden voor een hoge emissie van stikstof zorgen. Dit met het oog op een gebiedsgerichte aanpak van de problemen die zijn ontstaan rond de vergunningverlening in de Wet op natuurbescherming. Bedrijven met een hoge emissie zouden het eerst in aanmerking moeten komen voor sanering. Navraag bij het Interprovinciaal Overleg en bij verschillende provincies leert dat deze bedrijven nog niet in beeld zijn.

Het Interprovinciaal Overleg, dat namens de provincies het overleg voert met het ministerie, meldt dat de provincies nog bezig zijn met het in kaart brengen van bedrijven die Natura 2000-gebieden erg belasten. Bij sommige provincies blijkt de inventarisatie nog niet gestart. Provincie die wel zijn begonnen zijn terughoudend om daar informatie naar buiten te brengen, omdat dit soms snel te herleiden valt naar individuele bedrijven.