Provincie tegen gasboringen in Friesland


25-01-2018 JOURE – De provincie blijft tegen verdere gaswinning in Friesland. De NAM heeft onlangs aangegeven dat de kans op aardbevingen door gaswinning in nieuwe gebieden bijna verwaarloosbaar is. Diverse partijen binnen de provincie hebben in die mededeling weinig vertrouwen. De provincie is echter niet de partij die de uiteindelijke beslissing over de kwestie mag nemen, die ligt namelijk bij de overheid.
Wel zal de provincie de mogelijke bodemdaling door de gaswinning goed in de gaten zal worden gehouden. Waar het nodig blijkt te zijn zal er dan volgens de provincie worden ingegrepen.