Provincie – kern raakt openbaar vervoer niet kwijt

27-02-2020 JOURE – Alle kernen in Fryslân die nu een vorm van openbaar vervoer hebben, houden dat ook in de toekomst. Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder heeft dat vandaag gezegd tegen Provinciale Staten.

De provincie heeft een zogenoemd Ontwerp Programma van Eisen (PvE) gemaakt voor het openbaar vervoer in de periode 2022-2032. Tot en met 17 maart mag de samenleving daarop reageren. De provincie heeft inmiddels al ongeveer 55 reacties binnengekregen.

,,We willen een openbaar vervoer dat aansluit bij wat deze tijd vraagt’’, zei gedeputeerde Fokkens-Kelder. ,,Bijvoorbeeld de behoefte om snel en efficiënt van A naar B te gaan. Maar we willen met het openbaar vervoer ook de leefbaarheid op peil houden op het platteland.’’’

Het Ontwerp PvE bevat minimum-eisen. De ervaring is dat bedrijven die het openbaar vervoer willen verzorgen, meer zullen bieden dan er wordt gevraagd. Bovendien is het Ontwerp PvE nog maar een ontwérp. De provincie kan dat naar aanleiding van de inspraakreacties nog bijstellen.

En dat zal ook gebeuren, volgens de gedeputeerde. Zo zijn er in het ontwerp ten onrechte dorpen weggevallen. Die zullen in de definitieve versie wél worden opgenomen.

Belangrijk uitgangspunt is ook dat de provincie geen lege bussen wil laten rijden. ,,Ik wil geen lucht vervoeren maar personen’’, zegt Fokkens-Kelder. Door middel van maatwerk kan de provincie in veel gevallen toch vervoer regelen als er te weinig passagiers zijn voor een grote bus.