Provincie houdt 80 miljoen over

17-04-2019 JOURE – Fryslân kan positief terug kijken op 2018. Door Leeuwarden – Fryslân 2018 een onvergetelijk jaar, maar ook financieel wordt 2018 goed afgesloten.

Dit blijkt uit de Jaarstukken 2018. De provincie sluit 2018 af met het een financieel overschot van € 80 miljoen. Een groot deel hiervan, een eenmalige meevaller van € 52 miljoen, komt door de eenvoudiger maken van het financiële beleid. De spaarpot van de provincie die vrij besteed kan worden (VAR), bevat aan het einde van de coalitieperiode € 187 miljoen.

Eén van de nieuwe financiële uitgangspunten is dat wij zelf geen leningen meer uitgeven, omdat wij daarvoor FSFE en FOM hebben opgericht. Hiermee kan € 40 miljoen vrijvallen vanuit de reserve Nuon. Door het opnemen van structurele lasten in verband met onder andere onderhoud aan het van Harinxmakanaal kan incidenteel € 10 miljoen vrijvallen. Daarnaast zijn er tijdelijke budgetten die niet opgemaakt zijn, hogere inkomsten van de provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting en een meevaller bij de afrekening van de concessies openbaar vervoer. In de begroting 2018 was al rekening gehouden met een begrotingssaldo van € 15 miljoen.

2018
LF2018 en de plaats in de top drie van de Lonely Planet lijst maakten het jaar voor recreatie en toerisme uniek. Toeristen en bezoekers kwamen niet alleen naar de evenementen van culturele hoofdstad, maar bezochten ook in grote getale het Afsluitdijk Waddencenter. We zetten de volgende stappen naar een Circulaire Economie. Bijna 400 bedrijven maakten gebruik van MKB-vouchers om hun bedrijf te vernieuwen en te verbeteren.

In 2018 zijn de grote infrastructurele projecten afgerond. Knooppunt Joure, het aquaduct Drachtsterweg en de N31 traverse Harlingen gingen open. Hiermee is het hoofdwegennet in Fryslân grotendeels op orde. Ook ging de schep in de grond voor de aanleg van Breedband, supersnel internet via glasvezel.

Iepen MienskipsFûns
Voor het Iepen Mienskips Fûns zijn in 2018 drie tenders opengesteld. Er kwamen 446 aanvragen binnen, waarvan ruim 300 zijn gehonoreerd. De teller van het Kansenfonds stond eind 2018 op 21 projecten, die voor een totaalbedrag van bijna 3 miljoen euro subsidie hebben ontvangen.

Het ontwerp klimaatakkoord zag in 2018 het licht en leidde tot veel discussie. Ontwikkelingen voor een vanzelfsprekende duurzaamheid stonden in tussentijd niet stil. Zonne-energie wordt gestimuleerd met de Sinnetafels, in 2018 telde Fryslân 17 zonnevelden met en opgesteld vermogen van 90,7 MWp. Er komen nog 16 velden bij. Windpark Fryslân kreeg in juni 2018 groen licht van de Raad van State.