Provincie Friesland trekt 1 miljoen uit voor taskforce PAS

02-10-2019 JOURE – De provincie Friesland trekt 1 miljoen euro uit voor een taskforce Programma Aanpak Stikstof (PAS) die zich op het provinciehuis gaat bezighouden met het stikstofdossier. Door de uitspraak van de Raad van State een paar maanden geleden komt er een vloedgolf aan werkzaamheden op de provincie af. De organisatie moet aangepast worden om de vergunningverlening te stroomlijnen en om passend beleid te maken. Daarnaast zal naar verwachting een forse inzet moeten worden gepleegd op het mogelijk uitkopen en herinrichten van boerenbedrijven.

De Raad van State heeft met de uitspraak van 29 mei het gebruik van het PAS bij vergunningverlening verboden. De uitspraak heeft direct gevolgen voor het vaststellen van plannen, projecten en voor vergunningverlening die kan leiden tot een toename van de uitstoot van stikstofoxiden of ammoniak.

De provincie Friesland zet een taskforce op om een aantal sporen te kunnen bewandelen; intern bereidt de provincie zich voor op nieuwe beleidskaders en een enorme piek in uitvoering van wettelijke taken, extern is de inzet ook van belang, in diverse werkgroepen van het Interprovinciaal Overleg, om input te geven aan de oplossingsrichtingen en keuzes die de komende tijd uitgewerkt worden

Naar verwachting zal de provincie Friesland daarna enkele duizenden vergunningen in een relatieve kortte tijd moeten afgeven, dit kan niet alleen door de bestaande personele bezetting worden afgehandeld. Daarnaast zal naar verwachting een forse inzet moeten worden gepleegd op het mogelijk uitkopen en herinrichten van boerenbedrijven.