Provincie Friesland krijgt 22 miljoen euro van het rijk voor veenweidebeleid

23-07-2020 JOURE – De provincie Friesland krijgt 22 miljoen euro van het rijk om bodemdaling en CO2-uitstoot tegen te gaan in de polder Hegewarren bij Oudega en in De Deelen bij Aldeboarn. Naast het rijksgeld hebben de provincie Friesland en Wetterskip Fryslân samen de komende tien jaar ook 35 miljoen euro beschikbaar voor het totale veenweidegebied.

Het rijksgeld kan onder meer gebruikt worden om boeren in Hegewarren die daartoe bereid zijn, uit te kopen en te verplaatsen. Het budget van het Rijks is echter niet voldoende voor een totaaloplossing voor het gehele gebied. Het opkopen van de bedrijven kost naar schatting ongeveer 30 miljoen euro. De provincie Friesland hoopt dat er nog meer rijksgeld binnenkomt via een tweede tranche van steun voor veenweidegebieden.

Op welke termijn het opkopen van bedrijven van start gaat is nog onduidelijk. Ook in de polder verder boeren met een hoger waterpeil kan voor veehouders een optie zijn. Verder ligt nog steeds de mogelijkheid op tafel dat ontpoldering van de Hegewarren wordt gecombineerd met de aanleg van een nieuwe vaarweg naar Drachten door de huidige polder. Naar verwachting nemen Gedeputeerde Staten kort na de zomer een besluit over de precieze besteding van de 22 miljoen euro.