Provincie Friesland investeert in grondbank om gebiedsprocessen te versnellen

05-03-2020 JOURE – Alle provinciale gronden in Friesland worden ondergebracht in een grondbank. Daarnaast wordt een krediet van 23,5 miljoen euro vrijgemaakt waarmee nieuwe gronden kunnen worden aangekocht. De provincie wil hiermee gebiedsprocessen opgang brengen zoals de aanleg van natuur, versterking van de landbouwstructuur en de veenweide- en stikstofproblematiek. Het instellen van de grondbank is één van de aanvullingen van de regels rondom het aankopen, verkopen en ruilen van grond.

Met de grondbank en het krediet verwacht de provincie sneller te kunnen inspelen op mogelijkheden die zich voordoen op de grondmarkt. Doordat de grondbank een overzicht biedt van alle provinciale gronden, kan er beter afgewogen waarvoor gronden het best zijn in te zetten. Het aangevulde grondbeleid maakt het ook mogelijk om in het uiterste geval onteigening toe te staan voor de aanleg van nieuwe natuur. Dit is een laatste redmiddel en wordt alleen ingezet als het gaat om de allerlaatste hectares in een groot aaneengesloten gebied, waar het succes van de natuurontwikkeling vanaf hangt.

Provinciale Staten van Friesland besluiten in april over de aanvullingen van het grondbeleid.