Provincie creatief ten aanzien van financieel te kort


05-09-2017 JOURE – Of natuurliefhebbers en boeren aan de slag kunnen met een nieuw aan te kopen grond in de ecologische hoofdstructuur wordt op dit moment onderzocht door de Provincie. De Provincie beschikt zelf over te weinig financieel middelen om het bestaande natuurnetwerk te kunnen beheren. Het is van groot belang dat dieren en planten gebruik kunnen blijven maken van het natuurlijke netwerk.

Wie geïnteresseerd is kan de grond kopen tegen een een agrarische waarde. Ook krijgt de natuurbeheerder een vergoeding voor de gedane arbeid.
Door deze aanpak zou het voor de provincie financieel veel goedkoper uitpakken. De gedachte is dat op deze manier de landbouw beter wordt gestimuleerd die dan ook beter is voor de natuur.