Provinciale verkiezingen en stemwijzers

19-03-2019 JOURE – Fryslân. Jouw provincie. De plek waar je woont, leeft, geniet en waar jij invloed hebt op de toekomst. Op woensdag 20 maart 2019 kun jij stemmen over de toekomst van Fryslân. Op die dag zijn namelijk de Provinciale verkiezingen en kiezen we samen de Friese Provinciale Staten.

Wat doen de Provinciale Staten?
Provinciale Staten (PS) zijn het hoofd van de provincie. Ze vertegenwoordigen alle inwoners van Fryslân, bepalen in grote lijnen wat er in onze provincie gebeurt en controleren of Gedeputeerde Staten (het dagelijks bestuur van de provincie) het vastgestelde beleid goed uitvoeren. PS beslissen over veel belangrijke onderwerpen, zoals natuur en Fries onderwijs, milieu en verkeer en vervoer.

Waarom Stemmen?
Elke Nederlander met kiesrecht mag vanaf zijn 18e jaar stemmen. Dit is het actief kiesrecht (ook wel stemrecht genoemd). Stemmen is in Nederland niet verplicht. Wie 18 jaar of ouder is, kan zich ook verkiesbaar stellen. Dit is het passief kiesrecht. Er zijn verschillende verkiezingen in Nederland. Ben je Nederlander en woon of verblijf je langere tijd in het buitenland? Dan kun je alleen stemmen voor het Europees Parlement en de Tweede Kamerverkiezingen.

Op 20 maart kiezen we samen de Provinciale Staten van Fryslân. Provinciale Staten bepalen op onderdelen wat er in onze provincie gebeurt en beslissen over veel belangrijke onderwerpen. Met jouw stem bepaal je dus mede wat er met het provinciale geld gebeurt. Meer openbaar vervoer? Veel banen? Meer natuur? Investeren in meer duurzame energie? Wat vind jij belangrijk? Door te stemmen beslis je mee over de toekomst van Fryslân.

Eerste Kamer
Een stembiljet invullen duurt gemiddeld minder dan 20 seconden. In die korte tijd stem jij mee over vier jaar provinciaal beleid. Bovendien heeft jouw stem ook invloed op de landelijke politiek: de Provinciale Staten van alle provincies kiezen samen namelijk de leden van de Eerste Kamer.

Stemwijzers:
De Provincie Fryslan biedt u een stemadvies wijzer via onderstaande link:
https://friesland.mijnstem.nl/survey/245c41a37227411/start

Om een idee te krijgen welke partij u het meest mee eens bent kunt u ook terecht op de provinciale meestemmeeter:
https://www.meestemmeter.nl/Friesland-nlnp.php