Provinciale Staten van Friesland stemmen in met plan ‘Natuer mei de Mienskip’

18-07-2019 JOURE – Negen natuur- en landbouworganisaties in Friesland kunnen aan de slag met de verwerving, inrichting en het beheer van het Natuurnetwerk Nederland. Een meerderheid in de Provinciale Staten van Friesland stemde woensdag 16 juli in met het plan ‘Natuer mei de Mienskip’. Hierin werken LTO Noord, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Kollektievenberied Fryslân, Feriening Biologyske Boeren Fryslân, Het Friesch Grondbezit, Friese Milieufederatie en Wetterskip Fryslân met elkaar samen.

Naast het inrichten van het Natuurnetwerk Nederland gaat het onder andere om natuur op boerenland. Voor de natuuropgave is 79 miljoen euro beschikbaar. De organisaties hopen samen met de provincie Friesland meer natuur te kunnen realiseren dan er met de traditionele aanpak mogelijk zou zijn geweest, onder andere door te zoeken naar extra financiering.