Provinciale inhoudelijk onderhandelingen gestart

05-05-2019 LEEUWARDEN – In de tweede week van de formatie van een nieuwe provinciale coalitie zijn de inhoudelijke onderhandelingen deze week gestart. Er is aangegeven wat de financiële speelruimte is voor de komende jaren.

Zou de coalitie de wensen van de vier beoogde coalitiepartijen CDA, PvdA, VVD en FNP maximaal verwerken in het bestaande beleid, dan is een bedrag van 800 miljoen euro nodig. Er is zo’n 200 miljoen euro beschikbaar. De komende weken gebruiken de partijen om hun wensen en het geld met elkaar in evenwicht te brengen.

Jouster formateur Evelien Blaauw aan het woord
Aan vijf zogeheten thematafels komen alle onderwerpen ter sprake. Waarna de onderhandelaars aan de hoofdtafel besluiten wat er wel en niet in het coalitieakkoord komt. Dit gebeurt onder leiding van formateur Evelien Blaauw. De bedoeling is dat eind juni het coalitieakkoord van CDA, PvdA, VVD en FNP klaar is. Dan treedt vervolgens het nieuwe college van Gedeputeerde Staten aan.