Problemen met vriespunt in de melk FrieslandCampina houden aan

19-07-2019 JOURE – De afgelopen weken is het aantal melkveebedrijven dat de vorig jaar aangescherpte vriespuntnorm bij het afleveren van melk niet haalt flink toegenomen. Ook bij Nederlandse Melkveehouders Vakbond NMV komen veel signalen binnen van nieuwe bedrijven die in de problemen komen. Het is reden voor NMV om FrieslandCampina te manen tot actie.

Inmiddels heeft FrieslandCampina de korting bij normoverschrijding stopgezet. Er wordt met de leveranciers gezocht naar oplossingen. FrieslandCampina is ook verrast door de toename van het aantal gevallen van normoverschrijding in de laatste weken. Er is duidelijk meer aan de hand dan vermeende vermenging met water. Er wordt inmiddels breed onderzoek gedaan naar de oorzaken waarbij ook de monstername wordt meegenomen. Tot dat de onderzoeken afgerond zijn is de kortingsregel stopgezet.

NMV zet zich in voor terugbetaling van de al ingehouden korting bij vriespuntafwijkingen. Uit contacten die NMV heeft gelegd met Centraal Orgaan Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel COKZ komt als mogelijk oorzaak, het verduurzamen van de bedrijven naar voren. Het zijn volgens het COKZ vooral bedrijven met MRIJ, Jersey of andere robuuste rassen met een wat lagere melkproductie en bovengemiddeld weidegang. 

NMV vraagt FrieslandCampina snel met een bevredigende oplossing te komen. De leveranciers die in de problemen komen door normoverschrijding van het vriespunt, wordt aangeraden om contact op te nemen met FrieslandCampina en het protocol te volgen dat samen met het COKZ is opgesteld om een bedrijfseigen vriespunt te bepalen met een daarbij behorende bandbreedte voor normoverschrijding. Liever ziet de NMV dat de normaanpassing voor het vriespunt wordt teruggedraaid.