Presentatie coalitieakkoord en kennismaking nieuwe wethouders

10-05-2019 JOURE – CDA, VVD, PvdA en GroenLinks vormen de nieuwe coalitie voor gemeente De Fryske Marren.Een brede, kleurrijke coalitie, die vooral vooruit wil kijken. Het coalitieakkoord is klaar en ook de wethouders-kandidaten zijn bekend. Samen met de fractievoorzitters presenteerde formateur Aucke van der Werff gister het nieuwe akkoord. Ook stelden de beoogde nieuwe wethouders Roel de Jong (PvdA) en Irona Groeneveld (GroenLinks) zich voor.

Roel de Jong (PvdA)
Roel de Jong (61 jaar) woont in Heerenveen en is senior consultant bij Tauw. van 2015 tot maart 2019 was hij lid van provinciale staten van Fryslân voor de PvdA. Van 2015 tot 2017 was De Jong kwartiermaker/directeur-bestuurder van Koöperaasje Doarpenlân (initiatief van It Fryske Gea en Landschapsbeheer Friesland). Eerder was hij lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, in combinatie met de functie van projectmanager bij de Raad voor de Wadden (Adviesorgaan van de regering en Staten Generaal).

Irona Groeneveld (GroenLinks)
Irona Groeneveld (53 jaar) woont in Burgum en werkt bij de Friese Milieu Federatie als thematrekker Circulaire Economie. Daarnaast is ze sinds 2016 lid van het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân voor Water Natuurlijk. Groeneveld was tussen 2003 en 2013 voor GrienLinks Fryslân lid van Provinciale Staten van Fryslân, vanaf 2007 als fractievoorzitter. Daarna was ze zakelijk wethouder op Terschelling, werkzaam voor welzijnsorganisatie WELLZO en gaf ze trainingen over Provincie en Waterschap voor Pro Demos (Huis voor Democratie en Rechtsstaat).

De takomst temjitte
De partijen hebben het akkoord ‘De takomst temjitte’ genoemd. Hiermee geven de coalitiepartijen aan dat ze toekomstgericht en met ambitie aan de slag willen. Omdat de coalitie midden in de samenleving willen staan, zijn er 34 gesprekken gevoerd met inwoners. Deze input is meegenomen in het akkoord.