Presentatie ‘Brûsplak levert verschillende mogelijkheden op

22-01-2021 JOURE – Gisteravond was er voor alle belangstellenden een digitale presentatie voor de plannen van een nieuw ‘Brûsplak’ in Joure. In kort werd uitgelegd wat er allemaal was gebeurd tot aan nu met de plannen en de onderzoeken. Daarbij kwamen drie scenario’s uit naar voren die het meeste potentie hebben om uit te voeren.

1 – Een nieuwbouwplan aan de Sinnebuorren
2 – Een nieuwbouwplan bij Swimfun
3 – Sporthal de Stuit (met extra additionele mogelijkheden)

Die laatste lijkt de meest haalbare optie. Er is onderzocht wat, en hoeveel ruimte er nodig zou zijn om diverse (sport) verenigingen en (cultuur) organisaties om deze te kunnen te huisvesten. Naast dat de Stuit de meeste mogelijkheden geeft is er ook nog een extra mogelijkheid om achter het gebouw nog een extra gebouw (of aanbouw) te realiseren.

Evenementenhal
De evenementenhal die eerder werd ingezet als huisvesting voor de diverse sport en cultuur organisaties is afgevallen als optie omdat het achterstallige onderhoud en aanpassingen in het gebouw simpelweg teveel investering kost. Ook de kosten voor de exploitatie blijken niet haalbaar.

Iedere belanghebbende of belangstellende wordt gevraagd naar de gepresenteerde plannen te kijken en hun voorkeur voor 30 januari door te geven. De uiteindelijke keuze(‘s) zullen op donderdag 18 februari aan de gemeenteraad worden gepresenteerd.