Praatpalen krijgen een nieuwe toekomst


25-05-2017 JOURE – Vanaf 1 juli verdwijnen de praatpalen langs de Nederlandse snelwegen. Rijkswaterstaat heeft Van Doorn Geldermalsen opdracht gegeven de praatpalen te verwijderen. Zusterbedrijf Ecoleon gaat de praatpalen vervolgens een nieuw leven geven, bijvoorbeeld als laadpaal of informatiezuil.

Upcyclen als laadpaal of informatiezuil
Decennialang konden pechvogels langs de snelweg hulp in roepen met de praatpalen. Omdat de ze steeds minder worden gebruikt, is besloten de praatpalen op 1 juli 2017 uit te zetten en vervolgens te verwijderen. Rijkswaterstaat wil dit duurzaam realiseren en heeft de markt uitgedaagd met vernieuwende ideeën te komen. Ecoleon stelde een concept voor waarbij de praatpalen worden ‘geüpcycled’. De praatpalen worden niet vernietigd of gerecycled, maar krijgen een nieuw leven dichtbij de oorspronkelijke vorm, bijvoorbeeld als laadpaal of informatiezuil.

Collector's item
Rijkswaterstaat ontvangt regelmatig verzoeken van particulieren of organisaties die ideeën hebben voor de praatpalen of deze graag als collector's item willen kopen. Geïnteresseerden kunnen zich melden op een website die Ecoleon speciaal voor dit doel in het leven heeft geroepen. Ook Domeinen Roerende Zaken, het onderdeel van het ministerie van Financiën dat overtollige rijksgoederen verwerkt, gaat 100 praatpalen verkopen. Hierover komt informatie beschikbaar op de website Domeinen Roerende Zaken. Verder zal een beperkt aantal musea een praatpaal voor hun collectie ontvangen.

Tijdelijke duurzame hoes
Het verwijderen van alle 3300 praatpalen die langs de Nederlandse snelwegen staan, gaat enkele maanden duren. Om weggebruikers duidelijk te maken dat de praatpalen niet meer werken, worden de praatpalen in het weekend van 1 juli voorzien van een hoes. Deze hoes is gemaakt van gerecycled materiaal en wordt geproduceerd op sociale werkplaatsen. Ecoleon werkt hiervoor samen met Verdraaidgoed, specialisten in het op een sociale manier omzetten van waardeloos materiaal in nieuwe producten.

Samenwerking met de markt
Rijkswaterstaat wil bij haar opdrachtgeverschap de kennis, het ondernemerschap, het investeringsvermogen en de creativiteit van marktpartijen benutten. In de met de markt afgesproken Marktvisie is afgesproken dat duurzaamheid een collectieve ambitie is. Rijkswaterstaat streeft daarom bij haar opdrachtverlening naar zo veel mogelijk hergebruik van materialen en grondstoffen. Rijkswaterstaat is dan ook blij met de samenwerking met Ecoleon bij het op duurzame wijze verwijderen en herbestemmen van de praatpalen.