Positieve nieuwsbrief Horeca van Gemeente de Fryske Marren

29-05-2020 JOURE – Maandag 1 juni is het zover en mag de horeca weer open. Overal is hard gewerkt aan de voorbereidingen en aanpassingen. Hier wil de gemeente graag haar waardering voor uitspreken. In de nieuwsbrief zetten zij nog een aantal zaken op een rij.

Uw terras moet voldoen aan de RIVM-maatregelen
Met ingang van 1 juni 12.00 uur, kunnen terrassen weer open en mogen caf├ęs en restaurants binnen maximaal 30 gasten ontvangen. Bij het openen van horecagelegenheden gelden de RIVM-maatregelen. Als ondernemer bent u zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de RIVM-richtlijnen binnen uw bedrijf en bij de uitoefening van de werkzaamheden. Op de website van de Rijskoverheid, staan de actuele richtlijnen voor ondernemers op een rij.

Protocol Heropening Horeca
Koninklijke Horeca Nederland heeft het protocol voor eet- en drinkgelegenheden aangepast aan de maatregelen van de Rijksoverheid. Dit protocol geeft richtlijnen voor de 1,5 meter maatregel en de wijze van bedienen. Het aangepaste Protocol Heropening Horeca is nu beschikbaar.

Het protocol is opgesteld in afstemming met de overheid en is daarmee in lijn met de voorschriften die vanaf 1 juni gelden, aldus de KHN. Het is een richtlijn gebaseerd op de informatie die bij KHN nu bekend is. Wettelijke regels zoals (lokale/regionale) noodverordeningen, arbo-regels etc. blijven onverkort van toepassing. De Noodverordening wordt op dit moment aangepast door de veiligheidsregio. Zodra de nieuwe noodverordening beschikbaar is, vindt u hem op de gemeentelijke website.

Als door de lokaal/regionaal geldende noodverordening afwijkende regels worden opgelegd, dan gelden de bepalingen uit de noodverordening.

Heeft u een plan voor terrasuitbreiding ingediend?
We hebben per ingediend plan gereageerd, zodat u weet wat er mogelijk is. Waar nodig zijn we op locatie geweest en hebben we gezamenlijk gekeken naar oplossingen en mogelijkheden voor meer terrasruimte. In overleg is ook gekeken naar de voorwaarden voor veiligheid, zoals calamiteiten en vluchtroutes. Een aantal dorpen heeft een gezamenlijk plan ingediend, vaak in overleg met de winkeliers, waardoor er mooie initiatieven zijn ontstaan waar ook draagvlak voor is.

Voorwaarden en contact
Voor de ingediende plannen gelden een aantal voorwaarden. Deze ontvangt u van de gemeente, maar kunt u hier ook nalezen in ‘Voorschriften tijdelijke terrassen tot 1 oktober 2020’. Daarnaast zijn er vaak op maat nog afspraken gemaakt.

De gemeente blijft met de Horeca in gesprek
De Horeca zit in een periode waarin er opnieuw de weg moet worden gevonden en om moeten leren gaan met de maatregelen. Samen zijn we verantwoordelijk om hier iets goeds van te maken. De komende tijd gaan we dit met elkaar ervaren. Er zullen vast nog nieuwe inzichten komen of aanpassingen worden gedaan. De gemeente wil hier graag contact over houden met elkaar.

De gemeente wenst u heel veel succes!