Portefeuilleverdeling college De Fryske Marren


10-06-2018 JOURE – Met de komst van de nieuwe coalitie is er ook een nieuwe verdeling gemaakt in de portefeuilleverdeling onder de wethouders en de burgemeester. Hieronder kunt u zien wie nu welke portefeuille uit zal voeren.
Burgemeester Fred Veenstra
– Bestuursorganen bestuursondersteuning
– Communicatie
– Representatie
– Bestuurlijke samenwerking
– Juridische zaken
– Dienstverlening waaronder burgerzaken
– (Handhaving) openbare orde en (integrale) veiligheid
– Brandweer en crisisbeheersing
– Evenementenbeleid

Wethouder Frans Veltman
– 1e locoburgemeester
– Landbouw
– Gebiedsagenda
– Economische zaken/Europese Unie
– Duurzaamheid en milieu (coördinerende portefeuillehouder)
– Recreatie en Toerisme
– Monumenten en dorpsbehoud
– Projecten:
– Zandwinning IJsselmeer
– Gaswinning
– Lemmer, Poort van Fryslân

Wethouder Johannes van der Pal
– 2e locoburgemeester
– Natuur en landschap
– Water
– Ruimtelijke ontwikkeling
– Omgevingsvisie
– Dorp/stad/wijkbeleid (fysieke leefomgeving)
– Verkeer en Vervoer
– Projecten:
– Waterfront Balk
– Rondweg Lemmer

Wethouder Jos Boerland
– 3e locoburgemeester
– Financiën en Grondbeleid
– Digitalisering en Informatisering
– Volkshuisvesting
– Sport
– WMO/Welzijn
– Dorp/stad/wijkbeleid (relatie met WMO/Welzijn)
– Internationale betrekkingen (contactpersoon Medias)

Wethouder Janny Schouwerwou
– 4e locoburgemeester
– Participatiebeleid
– Inburgering
– Sociale Zaken (coördinerende portefeuille SD)
– Integratie
– Onderwijs/peuterspeelzalen/kinderopvang
– Personeelsbeleid, incl. huisvesting bestuur en organisatie

Wethouder Durk Durksz
– 5e locoburgemeester
– Jeugdbeleid en Jeugdzorg
– Gezondheid
– Openbare ruimte
– Openbare werken
– Gemeentelijke gebouwen
– Riolering/afval
– Taalbeleid
– Kunst en Cultuur
– Internationale betrekkingen (coördinatie en contactpersoon Drolshagen)
– Projecten:
– Knooppunt Joure
– Uitbreiding Lelystad Airport
– Glasvezel