Pollen met grassen in de hoofdrol


12-06-2018 JOURE – Het pollenmengsel in de lucht bestaat uit pollen van verschillende soorten Gras. Vooral Glanshaver is nu veel in bloei te zien in grasland en bermen en op dijkhellingen en wegtaluds. Dit gras valt op doordat het in het zonlicht zilverig tot goudkleurig glanst. Ook grotere Zwenkgrassen, Beemdgrassen en Gestreepte witbol zie je bloeien. Op drogere bermen bloeit het wat lager blijvende Hard zwenkgras en Struisgras. Dat er flink biomassa geproduceerd is door grassen kun je merken aan het feit dat veelal bermen en graslanden gemaaid worden. Tijdens het maaien van bloeiend gras komt lokaal zeer veel graspollen in de lucht. Stuifmeel of pollen van grassen is zeer sterk allergeen en ongeveer 2 miljoen mensen heeft last van graspollenallergie.

Zie je boven bermen en grasland een rode kleur doorschemeren, dan is die afkomstig van de pluimvormige bloeiwijze van Zuringen. Verschillende Zuringsoorten bloeien en het pollen wordt door de vele kleine bloemen aan de lucht afgegeven. Smalle weegbree bloeit ook flink; de typische witte helmknoppen zijn goed te zien. Deze kruiden zullen we weer de hele zomer tot in de herfst kunnen zien in bermen en graslanden. Een kruid dat ook begonnen is te bloeien, is de Grote brandnetel. Mensen die gevoelig zijn voor het pollen van grassen en/of kruiden kunnen bij droog weer merken dat de bloei van deze pollenallergische planten voortduurt.

Bloemen van de Lindes
Hoewel de bloei van de meeste boomsoorten die pollenallergie veroorzaken voorbij is, is het nu de beurt aan Lindes. Hun gele bloemen worden vooral door bijen en hommels bezocht. Zij zorgen voor het transport van het pollen. Maar deze bomen, die veel te vinden zijn in de bebouwde omgeving, produceren zoveel pollen dat het ook aan de lucht wordt afgegeven. Een beperkt aantal mensen reageert op dit pollen met allergische klachten, maar soms zorgt de zoete, weeïge geur ook al voor klachten. Later komt nog pollen van de Tamme kastanje in de lucht. Deze boom bloeit in tweede helft van juni.

Regenbuien helpen
Stevige buien en aanhoudende neerslag maakt de lucht tijdelijk schoon. Een enkel buitje helpt weinig, omdat dan in eerste instantie het pollen uit de hogere luchtlagen naar beneden wordt meegenomen. Je ziet dit aan de gele kringen, die achterblijven na het vallen van wat regen. Deze kringen bestaan uit neergevallen pollen.

Smog en fijnstof
Bij mooi en rustig weer kan er smog gevormd worden. Ook fijnstof kan dan in de lucht zijn. De combinatie van smog, fijnstof en pollen zorgt ervoor dat onze luchtwegen flink belast kunnen worden.