Podium voor mienskipsinitiatieven

04-05-2020 JOURE – In deze tijd van corona zijn er veel mensen die zorg voor elkaar hebben en initiatieven opzetten om kwetsbare medemensen te helpen. Op www.fryslanynferbining.frl krijgen deze initiatieven een plek. Mensen die hulp nodig hebben kunnen in één oogopslag zien bij wie ze terecht kunnen.

Met de campagne ‘Fryslan yn ferbining’ wil de provincie de mienskip een hart onder de riem steken en aandacht geven aan alle mooie initiatieven, regelingen en activiteiten die op dit moment lopen of worden ontwikkeld. Hierbij werken we nauw samen met diverse partners waaronder gemeenten en welzijnsorganisaties. We betrekken zzp’ers en makers uit het culturele veld die door de coronacrisis hard zijn getroffen en waarvan de opdrachten flink zijn terug gelopen, bij het tot stand brengen van de campagne Fryslan yn ferbining. 

De website www.fryslanynferbining.frl is een samenwerking tussen Merk Fryslân en de provincie Fryslân.  Mensen kunnen een initiatief laten plaatsen via het aanmeldformulier op de site.