Podium park Herma State aangewezen plek voor jongeren

22-06-2019 JOURE – Het podium in park Herema State krijgt er een nieuwe functie bij, namelijk als ‘hangplek’ voor jongeren. Tot voor kort was er voor de jongeren geen aangewezen plek in Joure. Daardoor gingen zij zelf op zoek naar diverse hangplekken, waaronder op de bordes van het gemeentehuis en (het klokje in) de Midstraat. Dit zorgde regelmatig voor ergernissen vanuit de (directe) omgeving. Dit moest anders vonden we als gemeente.

Op zoek naar een geschikte plek
Daarom werd het tijd om een plek te zoeken waarbij:

  • er geen overlast voor de buurt ontstaat;
  • er niet te veel controle is;
  • de plek niet te ver van het centrum gelegen is;
  • de jongeren (deels) beschut zijn.

Uiteindelijk is het podium in het park Herema State hiervoor aangewezen. Dit is besproken met diverse instanties en personen, waaronder: jongerenwerk Miks Welzijn, de politie, de jongeren zelf én diverse beleidsambtenaren.

Gedragsregels en voorwaarden voor behoud hangplek
Voorwaarde voor de aangewezen plek is dat de jongeren zich houden aan een aantal opgestelde gedragsregels en voorwaarden, waaronder het opruimen van afval. Bij het podium zijn daarom extra prullenbakken geplaatst. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de omgeving, is alcohol en drugs niet toegestaan en moet het park uiterlijk om 23.00 uur zijn verlaten.

Vier ambassadeurs als aanspreekpunt
Er zijn vier ambassadeurs, vanuit de jongerengroep, aangewezen die aanspreekpunt zijn vanuit de groep. Daarnaast is hun rol om de voorwaarden en gedragsregels te borgen. Zij mogen de rest van de jongeren (op een gepaste wijze) aanspreken op hun gedrag wanneer deze in strijd is met de regels. De ambassadeurs kunnen eventuele incidenten of vernielingen melden bij Miks Welzijn. Miks Welzijn neemt vervolgens contact op met de gemeente. Om daders van eventuele vernielingen te kunnen achterhalen is een camera geplaatst.

Een overzicht van de gedragsregels vindt u onderaan deze pagina.

Te downloaden: