Pluimveehouders ontvangen forse schadeclaims


02-03-2018 JOURE – Eierhandelaren claimen schade bij legpluimveehouders vanwege het leveren van eieren met een te hoog gehalte aan fipronil. De bedragen die er mee gemoeid zijn variëren van enkele duizenden tot vele tienduizenden of zelfs honderdduizenden euro’s. De claims hebben betrekking op kosten die handelaren moesten maken voor het terughalen, uitzoeken, vernietigen en opruimen van eieren die waren geleverd aan afnemers in binnen- en buitenland. Ook zijn er eierhandelaren die de claims die zij van afnemers uit de verwerkende industrie ontvingen, pogen te verhalen op pluimveehouders.

Voor de meeste pluimveehouders heeft het geen zin om een beroep te doen op de eigen aansprakelijkheidsverzekering. Terugroepacties vallen meestal niet onder de dekking. Niettemin adviseert de Nederlandse Vakbond van Pluimveehouders de gedupeerde leden wel om hun aansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekering in te schakelen. Ook doen pluimveehouders er verstandig aan de eierhandelaar te vragen om de schadeclaim met concreet en gedocumenteerd bewijs te onderbouwen, met batchnummers, en uitslagen van monsternames.