Plastic Soep & ‘Ho! Net yn ‘e Kliko!

11-03-2019 JOURE – Leerlingen van de Twa Fjilden in Joure hebben 8 weken lang gewerkt aan het project ‘Plastic Soep & ‘Ho! Net yn ‘e Kliko!’. Doel van het project voor de leerlingen was het zich bewuster worden van de soorten afval in hun eigen omgeving en daarbuiten en het nut van minder afval en het recyclen ervan.

Tijdens de slotavond op 6 maart werd het project voor ouders en verzorgers feestelijk afgesloten met optredens van alle leerlingen. Alles kwam aan bod; van afval in de eigen klas, het veldje bij de Poiesz tot aan afval in de oceaan.

Bij het project werd bij de start en bij de afsluiting samengewerkt met inwoners van Joure en Scharsterbrug die zich verbonden hebben aan de campagne ‘Ho! Net yn ‘e Kliko!’. ‘Ho! Net yn ‘e Kliko!’ is een campagne voor huishoudens, met als doel dat een buurt of wijk er voor zorgt dat er 25% minder afval in de container voor restafval terecht komt. Dit kan gemakkelijk bereikt worden door glas, textiel, papier, gft-afval, elektrische apparaten en batterijen beter gescheiden weg te gooien. Minder afval produceren kan natuurlijk ook.

De HoNetyneKliko-lessen waarmee het project ‘Plastic Soep’ werd gestart, bleken goed aan te slaan bij de leerlingen. Met veel enthousiasme werden medeleerlingen, ouders en verzorgers aan het slot van de projectweken overtuigd van het nut om de zes afvalsoorten beter op te ruimen en beter te scheiden. De campagnevoerders van ‘Ho! Net yn ‘e Kliko!’ waren getuige van een mooie afsluiting van het project op Twa Fjilden.

Wilt u meer weten over de campagne en weten wat u zelf kunt doen? De website https://www.honetynekliko.frl/ geef u meer informatie!