Plannen natuurgraf Ruigahuizen onder water

06-02-2018 JOURE – Tijdens de commissie vergadering gisteravond kwamen de natuurgraven bij Ruigahuizen aan bod. Een ondernemer uit Groningen wil in de komende dertig jaar, 800 natuurgraven beschikbaar stellen in het gebied nabij het dorp. Dit bracht gister de nodige vragen met zich mee. Volgens portefeuille houder Fred Veenstra moet de raad haar besluit nemen op basis van de stukken die beschikbaar zijn gesteld door het B & W.

Nu bleek echter dat er meerdere partijen zich dieper in de materie hadden ‘gegraven’. Grootste bezwaar kwam van de heer Van Vegten namens de PVDA die concludeerde dat het waterpeil in het gebied erg hoog stond. Op 40 centimeter diepte werd er al grondwater waargenomen. Voor de gezondheid een niet wenselijke ontwikkeling. Gezien de regels is het namelijk wenselijk is dat bij een natuurgraf 1 meter 35 diepte wenselijk is en aanbevolen wordt. De doelstelling zou dus op basis van deze gegevens niet kunnen worden gehaald. Mensen zouden letterlijk met hun voeten in het water komen te liggen. Gezien het water zich vermengd met het grondwater is dit een onwenselijke situatie.

Naast de gezondheidsoverwegingen waren er ook behoorlijk wat vragen aan het adres van de stichting die tot 250 jaar na het verzorgen van de laatste begrafenis het onderhoud zou moeten plegen. Volgens de plannen zou er een fonds worden opgericht en geldelijk worden gevuld om haar verplichtingen na te komen. Echter als deze niet zou zijn gevuld of onvoldoende zijn gevuld is de kans groot dat de overheid alsnog voor de kosten zou opdraaien.

De reactie van Fred Veenstra was dat het zo kan zijn dat de waterstanden in de verschillende jaargetijden van hoogte zouden kunnen verschillen. Daarmee geeft Veenstra aan dat het onderzoek niet zorgvuldig genoeg is uitgevoerd. Volgens Veenstra zou het ook niet hinderlijk zijn dat de stichting die verantwoordelijk is voor de graven, slechts uit 1 bestuurslid zou bestaan terwijl dit ook voor de toeschouwer de nodige wenkbrauw fronsen met zich mee bracht.

De raad heeft met het duidelijk ongenoegen van de ChristenUnie rondom de handelswijze van het B & W terug gegeven aan het college waarmee de natuurbegraafplaats vooralsnog op de lange baan is geschoven.