Pieter Winsemius houdt Rede van Fryslân


17-05-2017 JOURE – Oud-minister Pieter Winsemius houdt volgende week woensdag de zesde Rede van Fryslân. Onderwerp van de Rede van dit jaar is de Friese vrijheid door de eeuwen heen. Aanleiding hiervoor is dat Fryslân 600 jaar geleden het vrijheidsprivilege kreeg. Als dank voor vermeende diensten uit het verleden verleende de keizer Fryslân in 1417 meer vrijheden dan andere regio’s.

De heer Winsemius is kenner van de Friese geschiedenis en publiceerde in 2014 het boek ‘Het koningsvaandel’ over de mythische Friese koning Friso. Hij was minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu van 1982 tot en met 1986 en opnieuw in 2006 en 2007. Hij was onder meer lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

De Rede van Fryslân vindt jaarlijks plaats. Iemand van buiten de provincie houdt met het oog op de toekomst Fryslân de spiegel voor. Eerder sprekers waren Coen Teulings (CPB), Bernard Wientjes (VNO/NCW), Gerdi Verbeet (oud-voorzitter Tweede Kamer), Olaf Koens (journalist van het jaar) en ZKH Prins Carlos de Bourbon de Parme (circulaire economie).

De bijeenkomst is deze keer ’s avonds en net als andere jaren in de Steateseal van het Provinsjehûs in Leeuwarden.