Petitie tegen Villapark in Balk

24-09-2020 BALK – De Vogelwacht, campinggasten, in- en omwonenden, agrariërs, liefhebbers van het open Friese weidegebied constateren

  • Dat de voorgenomen bouw van het villapark tot een ernstige verstoring van de weidevogels en andere aangetroffen zeldzame dieren zal leiden
  • Dat de gemeente onvoldoende ecologisch onderzoek heeft gedaan en fouten in haar plannen heeft gemaakt
  • Dat camping De Marswal en het grootste deel van een andere camping uit Balk zullen verdwijnen
  • Dat het ook anders kan met behoud van de huidige natuurwaarden en recreatie mogelijkheden

Verzoeken
Nee te stemmen tegen het ontwerp bestemmingsplan voor de bouw van 43 luxe villa’s van €900.000 tot €1.200.000. Geef de grutto, kieviet, zwaluw, vleermuis, grote modderkruiper, noordse woelmuis en de groene glazenmaker een toekomst en behoud de campings voor Balk!

Tot nu toe is de petitie bijna 600 maal ondertekend. Wilt u de petitie ook ondertekenen? klik dan op onderstaande link:
https://geenvillaparkbalk.petities.nl