Petitie scheepvaart Terherne


08-03-2017 JOURE – Op 29 maart vindt in de vergadering van Provinciale Staten besluitvorming plaats over grote scheepvaart. Tijdens de hoorzitting zijn door fracties kritische vragen gesteld over de inhoud van dit rapport.

Met deze petitie willen de plaatselijke belanghebbenden de politiek overtuigen niet voor aanpassing van het tracé te kiezen. Het plaatselijk Belang Terherne, Ondernemersvereniging DeBúT en WSV Onder Ons constateren
– dat het "opwaarderen" van het tracé voor grote scheepvaart schadelijk is voor de veiligheid van de kleine waterrecreatie en
– dit ernstige afbreuk doet aan het unieke karakter van het gebied.
– Er zullen 2 eilandjes verdwijnen
– negatieve invloed op het Natura 2000 gebied
– Investering in het Friese merenproject deels teniet wordt gedaan
– schade geeft aan oevers, kades en beschoeiingen door grote waterverplaatsing Gevolg: afname toerisme en werkgelegenheid!
 
De petitiehouders verzoeken u met klem het voorstel aanpassing tracé Terherne – Heerenveen (variant 1) af te wijzen. Er wordt verzocht om onderzoek te doen naar alternatieven, waarbij de in het rapport genoemde "omlegging route via Henhuisterdeel" (variant 2), ook een mogelijkheid is. Echter een meer duurzamere oplossing zoals een laad-los combinatie direct aan het Prinses Margrietkanaal de voorkeur heeft. Voor meer informatie kunt ook kijken op: https://geengrotescheepvaartterherne.petities.nl