Petear gemeenteraad voortaan op maandag

22-12-2019 JOURE – De gemeenteraad vergadert vanaf 1 januari 2020 volgens een iets aangepaste structuur.

Petear
Het Petear verschuift van de woensdagavond naar de maandagvond. Deelnemers aan het Petear gaan in gesprek met de gemeenteraadsleden. Het Petear is een gesprek waarin de gemeenteraad zich een beeld vormt over een bepaald onderwerp om tot goede besluitvorming te komen. Het Petear vindt één keer in de twee weken op maandagavond plaats en begint om 19.30 uur.

Raadsvergadering
Eén keer in de twee weken is op woensdagavond wel de raadsvergadering. In deze vergadering vindt het debat plaats over de agendapunten van het twee weken daarvoor gehouden Petear, en worden besluiten genomen.