Petear: 9 oktober 2019

02-10-2019 JOURE – De gemeenteraad vergadert vanaf 1 januari 2019 anders. De structuur is veranderd en de raad gaat meer in gesprek met inwoners. Unaniem was de raad het eens dat de opzet van het petear zoals deze nu is, niet de gewenste vorm heeft die de raad voor ogen had. Meer over deze nieuwe vergaderstructuur leest u op de website van de gemeenteraad.

Op woensdag 9 oktober om 20.00 uur vindt het volgende Petear plaats. Het Petear is openbaar en wordt gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis in Joure. De raadsvergadering (Debat en Beslút) aansluitend aan het Petear gaat niet door. Er zijn geen agendapunten.

De agenda van dit Petear vindt u op de website van de gemeenteraad.