Petear 23 maart 2020 gaat niet door!

18-03-2020 JOURE – In verband met de maatregelen rond het coronavirus gaat het Petear van 23 maart niet door. Betrokkenen zijn uitgenodigd schriftelijk op de raadsvoorstellen te reageren die geagendeerd zijn om daarmee hun standpunt kenbaar te maken. Dat kan tot maandag 23 maart, 12.00 uur. Deze bijdragen en eventuele reacties of vragen daarover van de raadsleden worden na die tijd aan de stukken op de website toegevoegd.

Als betrokkenen aangeven toch graag in persoon de raadsleden te spreken, dan wordt het desbetreffende agendapunt – als dat in de tijd mogelijk is – doorgeschoven naar een volgend Petear.