Papiercontainers voor Wyldehoarne en Westermeer Zuid


28-10-2017 JOURE – Inwoners van de wijk Wyldehoarne en het zuidelijke deel van Westermeer in Joure, hebben een papiercontainer ontvangen. De gemeente neemt deze papierroutes vanaf 1 januari over van het koor Cantate Cum Gaudio, omdat zij hebben aangegeven te willen stoppen. De papiercontainers die nu verspreid zijn, kunnen meteen gebruikt worden voor het verzamelen van oud papier en karton. De betreffende buurten hebben hierover een brief ontvangen. De inkomsten van deze papierroutes gaan tot 1 januari nog naar het koor.

Inkomstenbron
Daarnaast ontvangt het koor een compensatieregeling, omdat zij zich jarenlang vrijwillig hebben ingezet. Dit betekent dat het koor nog een paar jaar een inkomstenbron houdt, gebaseerd op wat zij gemiddeld hebben ingezameld. Dit geldt voor alle scholen en verenigingen die nu papier inzamelen, op het moment dat zij willen stoppen.

Gemeente, scholen en verenigingen
Ook in Haskerhorne, Langweer, Sint Nicolaasga en omgeving wordt het papier nu door de gemeente ingezameld. Ook deze huishoudens hebben hiervoor een papiercontainer met een blauw deksel ontvangen. In Lemmer en omgeving was dit al zo. Daarnaast zijn er in andere delen van onze gemeente nog veel scholen en verenigingen die het oud papier inzamelen, met behulp van vrijwilligers. Zij kunnen dit blijven doen zolang ze dit zelf willen. Op het moment dat men wil stoppen, neemt de gemeente deze routes over. Op dat moment ontvangen de huishoudens ook een papiercontainer. De school/vereniging die stopt, ontvangt vanaf dat moment een compensatieregeling.