Palliatieve Terminale Zorg ook mogelijk in verzorging- en verpleeghuizen


02-02-2017 JOURE – Inzet vrijwilligers van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuidwest Friesland (VPTZ-Zwf.) nu ook mogelijk in verzorging-en verpleeghuizen. Dit is mogelijk omdat staatsecretaris Martin van Rijn per 1 januari 2017 vrijwilligers van de VPTZ ingezet kunnen worden, ter ondersteuning van mensen in de terminale fase, in verzorgings-en verpleeghuizen.

Tot die tijd mochten inzetten van vrijwilligers in verzorgings-en verpleeghuizen niet meegenomen in de subsidieaanvraag bij het Ministerie van WVS en daardoor werd hier weinig gebruik van gemaakt. De nieuwe regeling maakt dit nu wel mogelijk. De VPTZ Zwf. ontvangt hiervoor per inzet een kleine vergoeding van het Ministerie van VWS.  Voor de familie, naasten of het verzorgings-of verpleeghuis zijn hier dus geen kosten aan verbonden. 

Regelverruiming
De regeling is zelfs zodanig verruimd dat ook mensen die reeds woonachtig zijn in een verzorgings-of verpleeghuis in de laatste fase van hun leven nog mogen worden opgenomen in de hospice. Dit zal waarschijnlijk  niet vaak voorkomen omdat ouderen er vaak al langer wonen en daar dan ook willen sterven. Maar de nieuwe regeling maakt verhuizing naar een hospice mogelijk.

Het inzetten van geschoolde vrijwilligers geeft familie, naasten maar ook de verzorgings-en verpleeghuizen de ruimte om terminaal zieke mensen niet in eenzaamheid te laten sterven.

Informatie
Informatie over de inzet van vrijwilligers is verkrijgbaar bij de coördinatoren van de VPTZ Zwf. tel.0515-430604.