Pachtovereenkomst mag worden ontbonden als pacht niet dient voor persoonlijk gebruik

09-01-2020 JOURE/LEEUWARDEN – Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft 20 december een pachtovereenkomst tussen een stichting en een vennootschap ontbonden. Daarmee werd de stichting in het gelijk gesteld die aanvoerde dat de leden van de vennootschap de grond benutten voor persoonlijk gebruik. Eerder had de pachtkamer zich over de zaak gebogen. Daarbij werd het pachtcontract wel in stand gehouden.

De stichting wil de gronden alleen verpachten aan partijen die de grond gebruiken om er inkomen uit te halen. De rechter oordeelt dat de huidige pachter, een vennootschap van kinderen van de originele pachter, niet voldoet aan die voorwaarden van actief persoonlijk gebruik. De leden van de vennootschap leven niet van de opbrengsten van de gepachte percelen. Er worden wel gewassen geteeld, maar de opbrengst draagt nauwelijks bij aan het gezinsinkomen.

Het gaat om percelen die voorheen huispercelen waren van een pachter met een agrarisch bedrijf. Hij stopte met het bedrijf maar bracht de pacht in bij een vennootschap die hij met zijn kinderen opzette. Later stapte hij zelf uit die vennootschap. Ook dat gegeven draagt bij aan het oordeel van de rechter in het hoger beroep.