Overzichtsrapport ‘Staat van landbouw en voedsel’

20-01-2022 JOURE – In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verscheen het rapport ‘Staat van landbouw en voedsel’. Doel van het onderzoek is om een breed overzicht te geven van de Nederlandse landbouw- en voedingssector. De onderzoekers geven op basis van data- en literatuuronderzoek informatie over diverse economische indicatoren.

De toegevoegde waarde van het totale agrocomplex was in 2019 goed voor 56 miljard, circa 7% van het bruto binnenlands product. Nederland is in 2020 in waarde gemeten de tweede exporteur van landbouwgoederen na de Verenigde Staten. In 2020 werd er 71 miljard euro verdiend aan de afzet van landbouwgoederen. Hiervan was 60% export en 40% binnenlandse afzet.

Supermarkten zijn het belangrijkste verkoopkanaal van voedsel. In 2019 werd ongeveer 53% van de 65 miljard uitgaven aan voedsel in supermarkten besteed. In de foodservice vindt ongeveer 32% van de bestedingen aan voedsel plaats. De coronapandemie zorgde ervoor dat meer online en in de detailhandel aan voedsel werd besteed. Van de uitgaven aan voedsel was 16% voor voedsel met duurzaamheidskeurmerken.

Volgens de landbouwtelling is het aantal land en tuinbouwbedrijven in 2020 met 500 afgenomen, daarmee is het aantal bedrijven nu 52.700. Het areaal cultuurgrond is met 0,1% afgenomen tot 1,814 miljoen hectare. Tussen 2000 en 2020 nam het areaal jaarlijks af met 0,4%. De gemiddelde balanswaarde per einde boekjaar van de land- en tuinbouwbedrijven was in 2019 ruim 3,5 miljoen euro. Dat betekent een stijging van 700.000 euro ten opzichte van 2015.

Het arbeidsvolume in de land- en tuinbouw is in 2020 met 1% gestegen tot 157.700 arbeidsjaareenheden. Het aantal land- en tuinbouwbedrijven met een bedrijfshoofd ouder dan 50 jaar is tussen 2012 en 2020 gestegen tot 71%. In 2020 is op 40% van de 34.100 bedrijven met een bedrijfshoofd ouder dan 50 jaar, een opvolger aanwezig. In 2020 zijn er in Nederland 2.019 biologische land- en tuinbouwbedrijven. Dat is een stijging met 3% in vergelijking met het jaar daarvoor. Meer dan 42% van de boerenbedrijven hadden in 2020 verbredingsactiviteiten.

Meer informatie is te vinden in het rapport ‘Staat van landbouw en voedsel