Overzicht herdenkingen 4 mei in De Fryske Marren


24-04-2017 JOURE – Op donderdagavond 4 mei is de Nationale Herdenking, waarbij de Nederlandse oorlogsslachtoffers worden herdacht. Ook in gemeente De Fryske Marren vindt op diverse plaatsen een herdenking en/of stille tocht plaats, georganiseerd door lokale herdenkingscomités. In dit bericht vindt u een overzicht.

In overleg met de lokale comités is een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur aanwezig om een krans te leggen en op een aantal plaatsen ook een herdenkingstoespraak te houden. U bent van harte welkom bij de herdenkingsbijeenkomsten. We herdenken in Nederland alle burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

April
Doordat de drie basisscholen van Balk het monument aan het raadhuis in Balk (plaquette met namen) en basisschool De Stapstien het monument in Nijemirdum (Sânfearterhoeke) hebben geadopteerd, dragen zij ook hun steentje bij aan de traditie van herdenken en vieren in Nederland. Deze herdenkingen hebben inmiddels plaats gevonden op 6 en 13 april. Raadslid Joop Meinsma en wethouder Frans Veltman waren hierbij aanwezig en hielden een toespraak. Leerlingen lazen gedichten voor.

Donderdag 4 mei
Balk – om 19.45 uur samenkomst bij het raadhuis, de herdenking is om 20.00 uur. Wethouder Frans Veltman is hierbij aanwezig. Aletta Stevens biedt na afloop van de herdenking een exemplaar aan van haar nieuwe boek "Looking for Uncle Joop".

Bakhuizen – om 19.30 uur samenkomst in de St. Odulphuskerk, waarna een stille tocht naar de graven van de geallieerde vliegers, waar om 20.00 uur de herdenking plaatsvindt. Wethouder Durk Durksz is bij deze herdenking aanwezig.

Elahuizen – 19.30 uur samenkomst bij Westra Roestvaststaal, stille tocht naar het monument voor de gevallenen, waar om 20.00 de herdenking plaatsvindt. De herdenking wordt afgesloten met een kopje koffie/thee in het dorpshuis. Wethouder Janny Schouwerwou is hierbij aanwezig.

Joure – 19.20 uur verzamelen bij de Hobbe van Baerdt Tsjerke. Vervolgens stille tocht richting park Herema State. Om 20.00 uur vindt na het in acht nemen van twee minuten stilte een herdenking en kranslegging plaats. Naast het voordragen van gedichten door kinderen n.a.v. de gedichtenwedstrijd rond het thema ‘vertrouwen’, zullen er kransen worden gelegd door scholen en diverse instellingen. Burgemeester Fred Veenstra is bij deze herdenking aanwezig en houdt een toespraak. Muzikale omlijsting: de Jouster Fanfare. Algehele organisatie: Stichting Nationale Herdenking Joure / Nieuwe Stijl.

NB: Op maandag 1 mei om 20.00 uur is er een herdenkingsconcert in de St. Mattheüskerk te Joure. Zie www.vvvjoure.nl voor meer informatie en reservering.

Lemmer – 19.15 uur verzamelen bij het oude gemeentehuis (Gedempte Gracht), stille tocht naar de oude begraafplaats in Lemmer. Hier worden bloemen gelegd bij het ereveld met oorlogsgraven en bij de graven van twee verzetsstrijders. Om 20.00 uur vindt, na het in acht nemen van twee minuten stilte, een kranslegging plaats bij het monument in de toren van de Nederlandse Hervormde kerk te Lemmer. Wethouder Johannes van der Pal en raadsleden Roel Kingma en Janke de Vries zijn bij deze herdenking aanwezig. De wethouder zal bij de gedenknaald op het ereveld een bloemstuk leggen en een krans bij de toren van de N.H.-kerk. Ook leggen de kinderen van de basisschool bij de toren een krans. De raadsleden leggen een bloemstuk op de graven van de twee verzetsstrijders.

Overdag worden bloemen gelegd bij de Joodse begraafplaats in Lemmer (13.30 uur), het monument 'Het kind is er nog' in Echten en het oorlogsmonument op de begraafplaats in Echten.

Nijemirdum – de oorlogsslachtoffers worden ook op de begraafplaats van Nijemirdum herdacht. Tot 19.40 uur verzamelen op het plein voor de ‘Toer’, in stilte naar de graven, de klok wordt geluid en daarna de Last Post geblazen. Hierop volgen twee minuten stilte en worden twee coupletten van het Wilhelmus gezongen, waarna de kransen gelegd worden en er gelegenheid is om individueel bloemen te leggen. Daarna wordt nog een gedicht voorgedragen. Raadslid Ria Derks is bij de herdenking aanwezig.

Oudemirdum – 19.30 uur vertrek bij MFC It Klif, stille tocht, de herdenking is om 20.00 uur bij het monument op de Elfbergen. Raadslid Roel Roelevink is hierbij aanwezig.

Ouwsterhaule – in de kom van Ouwsterhaule vindt van 19.30 tot 20.15 uur nabij de kerk en het monument van Jetze Veldstra de jaarlijkse dodenherdenking van de Ouwster-Trijegeaën plaats. Muzikale omlijsting wordt verzorgd door muziekvereniging Excelcior. Obs Trijegeaster honk, die sinds het jaar 2000 het monument van Jetze Veldstra heeft geadopteerd, verzorgd de kranslegging.

Rottum – 19.50 uur begint de herdenking op het kerkhof aan de Binnendijk te Rottum. Leerlingen van basisschool De Ynset leveren hieraan een bijdrage.

Scharsterbrug – 19.40 uur begint bij de Nederlands Hervormde Kerk een stille tocht naar het gedenkteken bij de brug in de Hollandiastraat, waar om 20.00 uur de herdenking plaatsvindt. Raadslid Chris van Hes is bij deze herdenking aanwezig.

Sintjohannesga / Rotsterhaule – 19.15 uur samenkomst op de parkeerplaats van De Grie (achter de sporthal) in Sintjohannesga. Vanaf daar gaat de stoet richting de begraafplaats naar het oorlogsmonument voor Richard Jung, waar ook de herdenking plaatsvindt. Na de herdenking is er bij De Grie mogelijkheid om na te praten en laat de jeugd enkele wensballonnen op. Raadslid Jeannet Speelman is bij deze herdenking aanwezig.

Sint Nicolaasga – 19.30 uur verzamelen bij het Zalencentrum. Vervolgens 19.40 uur stille tocht naar het monument, waar tussen 19.45 en 20.00 uur enkele muziekstukken worden gespeeld door Crescendo en er enkele sprekers zijn. Om 20.00 uur vindt de herdenking plaats. Na de herdenking gaat de stoet terug naar het Zalencentrum. Raadslid Luciënne Boelsma is bij deze herdenking aanwezig.

Sondel – om 13.00 uur vindt er bij het graf van verzet strijder Jacobus Boomsma een herdenking plaats in samenwerking met de school. Burgemeester Fred Veenstra is bij deze herdenking aanwezig.

Terherne – om 19.30 uur afvaart bij de Harbour Club Terherne aan de Buorren, naar het monument bij de oude sluis. De herdenking vindt om 20.00 uur plaats. Het monument bij de sluis is geadopteerd door de schoolkinderen van basisschool It Kampke en groep 7-8 draagt een zelf geschreven gedicht voor. Raadslid Sytze Holtrop is bij deze herdenking aanwezig.

Wijckel – 19.45 uur verzamelen bij de kerk, rondgang rond het kerkhof naar het graf van Jeen Hornstra, waar om 20.00 uur de herdenking plaatsvindt. Raadslid Jos Boerland is hierbij aanwezig.

Vlaggen
Op de avond van 4 mei hangen in Nederland de vlaggen halfstok als blijk van eerbied en respect voor de oorlogsslachtoffers. U kunt op donderdagavond 4 mei van 18.00 uur tot zonsondergang (ca. 21.00 uur) de Nederlandse of Friese vlag halfstok hangen. We willen u vragen om alle andere vlaggen, waaronder reclamevlaggen, voor 18.00 uur in te halen.

Het jaarthema is ‘De kracht van het persoonlijke verhaal’. Op www.4en5mei.nl vindt u meer informatie over de Nationale Herdenking.