Overuren voor Friese gemalen

27-02-2020 JOURE – De gemalen maken overuren om de waterstand in Friesland te verlagen en draaien op het maximale vermogen. De verwachting is dat er minder regen zal vallen in de komende dagen waardoor het waterpeil ook zichtbaar zal gaan zakken.

Het Wetterskip heeft aangegeven dat als er wel meer hemelwater naar beneden zal komen er eventueel nog kan worden gekozen om polders en natuurgebieden in te zetten om het water tijdelijk op te vangen.

Indien het water niet genoeg is gezakt zou dit in het ergste geval na het weekend kunnen worden overwogen. Vooralsnog gaat men er niet van uit dat dit nodig zou zijn.