‘Overheidsbeleid zorgt voor extra vraag naar landbouwgrond’

14-03-2023 JOURE – Boeren en beleggers kopen massaal landbouwgrond om te anticiperen op het landbouwbeleid dat voor de komende jaren wordt voorzien. Grond nabij natuurgebieden wordt minder waard terwijl elders prijzen flink omhoogschieten, stellen makelaars in agrarisch onroerend goed. Ook het wegvallen van de derogatie om extra mest op grasland uit te rijden na 2026 zorgt voor extra vraag naar landbouwgrond. 

Als boeren hun productie op peil willen houden hebben zij in de toekomst meer grond nodig, is de algemene verwachting. De boerenorganisatie Agractie is er veel aan gelegen om deze prijsstijging te dempen. Een hoge prijs voor landbouwgrond is volgens de organisatie een bedreiging voor het streven van de overheid om veehouderij milieuvriendelijker te maken.

Agractie stelt dat de grondprijzen ook worden opgedreven omdat de overheid grond nodig heeft voor woningbouw, infrastructuur en natuurbeheer. Daarnaast zien beleggers hun kans schoon om te profiteren van de prijsstijging. Agractie pleit voor een landbank die er voor zorgt dat meer grond bij boeren terechtkomt.