Overgang welzijnswerk naar De Kear

27-06-2019 JOURE – Na een Europese aanbestedingsprocedure van anderhalf jaar gaat de Tintengroep het welzijnswerk in gemeente De Fryske Marren per 1 september 2019 uitvoeren. Zij heeft hiervoor stichting Sociaal Werk De Kear opgericht. Op dit moment werken zij hard aan de overdracht. Dit gaat in goede samenwerking tussen Miks en De Kear. Uitgangspunt is dat er geen enkele inwoner tussen wal en schip valt in deze overdrachtsperiode.

Vrijwilligers worden gevraagd om zich te melden
Elf medewerkers van Miks gaan in september over naar De Kear. Daarnaast zijn alle vrijwilligers gevraagd om zich te melden bij De Kear, wanneer zij ook in de toekomst vrijwilligerswerk willen doen. Bent u vrijwilliger en heeft u (nog) geen brief ontvangen, meld u dan bij De Kear. Dat kan via info@sociaalwerkdekear.nl.

Huisvesting verenigingen
De gemeente is eigenaar van het oude schoolgebouw aan de Brugstraat 1. Miks huurt het gebouw en heeft de ruimtes onderverhuurt aan andere organisaties. Tijdens een bijeenkomst heeft Miks haar ‘onderhuurders’ geïnformeerd dat zij per september uit het pand vertrekt en welke gevolgen dat heeft voor de verenigingen.

De gemeente begrijpt dat het niet eenvoudig is voor deze verenigingen om nieuw onderdak te vinden. Daarom denken wij graag mee in een oplossing. Als tijdelijke oplossing kunnen de verenigingen gebruik blijven maken van het pand, zolang dat niet verkocht is. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met vastgoedbeheerder CareX, via telefoon 058 711 33 08 of e-mail fryslan@carex.nl. Dat geeft tijd (een jaar, wellicht langer) om eventueel gezamenlijk naar een oplossing voor de langere termijn te zoeken.

Plan van aanpak De Kear
De Kear is bezig met een plan van aanpak voor de wijze waarop zij invulling gaan geven aan het welzijnswerk. Daarbij hebben zij niet de intentie om per 1 september ineens alles anders te doen. Goedlopende initiatieven zullen zeker worden voortgezet, waaronder de werkzaamheden van de beweeg- en cultuurcoaches, JOGG (jongeren op gezond gewicht), Samen Goud, digitaal platform (mijnbuurtje.nl), Dag van de Mantelzorg en de Brede Overleggen. Ook wil De Kear verder met onder andere buurtbemiddeling, Punt Twa, mantelzorgondersteuning, Buurtbakkie en tabletpret, positieve gezondheid en weerbaarheidstrainingen. Er zijn de afgelopen maanden al veel gesprekken geweest. Om een goed beeld van alle (inwoners)activiteiten en initiatieven te krijgen heeft De Kear een adviseur samenlevingsopbouw in dienst genomen, die dit de komende periode verder gaat inventariseren. Voor De Kear is aansluiten bij de wensen en behoeften van de inwoners altijd het uitgangspunt.