Originaliteit conflicteert met veiligheid


06-08-2017 JOURE – Tussen het Jouster Skûtsje en het SKS bestuur bestaat een conflict over de toepassing van het mastbeslag. Dit conflict komt voort uit de originaliteitsregels van de SKS. Het Jouster Skûtsje stelt veiligheid voorop en kan daarom het genomen besluit van het SKS bestuur niet opvolgen. Zou het Jouster Skûtsje het mastbeslag aanpassen, zoals het SKS bestuur voorschrijft, dan is de veiligheid van schipper, bemanning, maar ook van anderen op het water in het geding.

Onvoldoende speelruimte tussen bevestiging van de zeilsval aan de mast en gaffelbek levert schade op aan de materialen. Dit met het gevolg dat tijdens het zeilen het grootzeil los kan komen en de giek zal zakken. Dit komt op de bemanning terecht, wat zwaar lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben. De schipper is verantwoordelijk voor zijn bemanning en anderen op het water. Het kenbare risico is voor schipper en bestuur van het Jouster Skûtsje niet aanvaardbaar. Reden waarom het Jouster Skûtsje, ondanks de afkeuring door het SKS bestuur, kiest voor een aangepast mastbeslag. Dit levert zeiltechnisch geen enkel voordeel op ten opzichte van de andere deelnemers. Voor deze constructie is uitsluitend gekozen vanuit het belang van veiligheid.

Bestuur en schipper van het Jouster Skûtsje onderschrijven originaliteit als kernwaarde binnen de SKS, maar dat vindt zijn grens als veiligheid in het geding komt. Uitsluitend vanuit veiligheidsoverwegingen heeft het Jouster Skûtsje ervoor gekozen de zeilsval (de lijn waarmee het grootzeil is bevestigd aan de mast) hoger in de top van de mast te bevestigen dan binnen de SKS gebruikelijk is. Deze keuze is ingegeven door de vorig jaar nieuw aangenomen regels over de zeilformule in relatie tot het in 2010 ingevoerde silhouet. Kort samengevat; het silhouet stelt regels aan het uiterlijk aanzien van het zeil, er zijn vaste verhoudingen voorgeschreven.

Die vaste verhoudingen leverden al in 2010 een probleem op voor het Jouster Skûtsje. Daar is uitvoerig over gesproken en dit heeft geleid tot een besluit van de SKS om het Jouster Skûtsje dispensatie te verlenen van het verplicht voorgeschreven silhouet. In het najaar van 2016 zijn nieuwe regels aangenomen, waarbij de tijdelijke dispensatie niet is voortgezet. De nieuwe formule in relatie tot het silhouet heeft het Jouster Skûtsje voor een probleem geplaatst. Met behoud van vrijheid in de trim is het niet mogelijk een grootzeil conform deze nieuwe regels te varen. Dit vloeit voort uit de beperking in de voorgeschreven masthoogte en de fysieke beperkingen van het schip zelf.

Om toch te kunnen deelnemen aan de SKS competitie conform de nieuwe regels van de formule en het silhouet heeft Joure een nieuwe mast laten maken. Deze mast heeft een aangepast mastbeslag ten opzichte van de vorige mast. Er is voldoende ruimte nodig tussen de gaffelbek, waaraan het grootzeil is bevestigd, en het bevestigingspunt op de mast om veilig en verantwoord te kunnen wedstrijd zeilen. Het SKS bestuur heeft besloten dat dit aangepaste mastbeslag niet origineel is. Het is daarom niet toegestaan krachtens de regels van de SKS. Het bevestigingspunt van de zeilsval is te hoog.

In de weken voor aanvang van dit kampioenschap is uitvoerig overlegd tussen SKS bestuur en het Jouster Skûtsje. Om tegemoet te komen aan het belang van originaliteit heeft Joure een alternatief aangedragen, in de vorm van een brede ring op de hommert. Ten opzichte van de eerder toegepaste constructie is het bevestigingspunt 30 centimeter verlaagd. Ook dit alternatief is aangemerkt als niet origineel en daarom afgekeurd. Net zoals het SKS bestuur vindt het Jouster Skûtsje originaliteit belangrijk. Dit weegt echter niet op tegen de veiligheid van schipper en bemanning.

Inmiddels heeft het Jouster Skûtsje 21 strafpunten gekregen van de SKS commissie. Indien er niet zal worden voldaan aan de regels van de SKS zullen ze uit de competitie worden gehaald.