Organisatie ‘Joure onder de wol’ ernstig teleurgesteld in gemeente

09-09-2020 JOURE – Op donderdag 13 augustus is er tussen de organisatie van ‘Joure onder de wol’ contact geweest met de gemeente omtrent de mogelijkheid om het evenement door te laten gaan. Door een medewerker van de gemeente werd verwezen naar de gemeente pagina om een draaiboek te maken. Hierbij werd vooral verwezen naar de aandachtspunten met betrekking tot corona waar het draaiboek aan moest voldoen. Op 18 augustus is een Corona draaiboek aangeleverd.

Op 28 september werd vanuit de afdeling Omgeving bericht gestuurd dat het evenement op basis van het aangeleverde document niet kon doorgaan.

Na diverse contact pogingen kon de organisatie op donderdag 3 september een gesprek hebben met 2 betrokken personen van de gemeente. Hierin werd duidelijk dat het gaat om welke maatregelen er zouden worden genomen om een toestroom te voorkomen en hoe veilig het evenement zou worden georganiseerd zodat een besmetting niet mogelijk zou zijn. Ook werd nogmaals zeer sterk benadrukt dat de organisatie te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk is en eventueel strafrechtelijk vervolgd zou kunnen worden.

Door de organisatie is gevraagd of gezien de korte tijdspanne voor de feitelijke organisatie datum er korte lijnen gehanteerd konden worden, zodat eventuele aanpassingen snel doorgevoerd konden worden. Dit werd toegezegd.

Door de organisatie is vervolgens de volgende dag, op vrijdag ochtend 4 september, een groot evenementen draaiboek met corona hoofdstuk per email aangeleverd bij de gemeente.

Gedurende alle contacten met de gemeente is er geen ontvangstbevestiging terug gestuurd. Gezien de korte tijdspanne voor de organisatie is op dinsdag 8 september, gedurende de gehele dag getracht contact te krijgen met de gemeente. Op mail geen reactie, op telefonisch contact geen reactie (in gesprek) om 13.00 uur een mail dat het draaiboek naar de betrokken afdelingen is gezonden voor advies. Ook nu was er niemand die ons te woord kon staan. Om 16.00 uur nogmaals gebeld er was geen ambtenaar die ons te woord kon staan. Toen is per email aangegeven dat het evenement door ons afgelast zou worden. Ook hierop is geen reactie geweest.

De redactie heeft getracht de gemeente te bereiken, echter deze waren niet bereikbaar voor commentaar.