Opvang en inschrijven van vluchtelingen in onze gemeente

26-03-2022 JOURE – Donderdagmiddag zijn de eerste vluchtelingen gearriveerd in Harich, hotel Welgelegen. Maandag komt daar een tweede groepje bij. Hotel Welgelegen is de afgelopen weken voorbereid als opvanglocatie en ook de andere beide locaties – De IJsvogel in Legemeer en De Oorsprong in Sint Nicolaasga – zijn in voorbereiding. Denk aan reparatie- en timmerwerk, bevoorrading, bedden en toiletspullen. Daarnaast vangen veel particulieren thuis Oekraïnse vluchtelingen op. We willen u attenderen op het inschrijven van deze mensen in onze gemeente: u vindt hiervoor een formulier op de website. Hiermee zorgen we voor de juiste stappen die nodig zijn voor bijvoorbeeld onderwijs en zorg.

Persoonlijke afspraak voor registratie in BRP
Na het invullen van het formulier op de website, nemen we contact met u op voor het maken van een afspraak. Samen met de contactpersoon en de vluchteling(en) zelf, zorgen we voor inschrijving in de BRP (basisregistratie personen), zodat men een burgerservicenummer ontvangt. Daarmee is inschrijving mogelijk voor onderwijs, maar bijvoorbeeld ook bij een zorgverzekeraar. In het formulier doorloopt u een aantal stappen, zodat u de juiste informatie meeneemt naar de afspraak.

Vragen over de situatie
Via het mailadres oekraine@defryskemarren.nl, hebben we veel vragen ontvangen. Denk aan huisvesting, vrijwilligerswerk en materialen, sport, vergoedingen en dergelijke. We verwijzen vanaf onze website door naar instanties die hier een rol in hebben, zoals Vluchtelingenwerk Nederland, RefugeesHelp.nl, Sociaal Werk De Kear en het Rode Kruis. Ook vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden op onze website.

In gesprek met burgemeester Fred Veenstra
Woensdagmiddag 30 maart kunt u via facebook van De Fryske Marren live in gesprek met burgemeester Fred Veenstra en beantwoordt hij vragen die er leven bij inwoners over onze gemeente en Oekraïne. Om 16.30 uur kunt u inloggen in deze online sessie: https://www.defryskemarren.nl/burgemeester-live-op-facebook-over-oekraine

Vrijwilligers
Via het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) van Sociaal Werk De Kear komen aanmeldingen binnen van vrijwilligers. Dit zijn er nu ongeveer 100. Denk aan schoonmaken, activiteiten begeleiden maar bijvoorbeeld ook het begeleiden van mensen of kunnen helpen als tolk. Vooral naar tolken is nog wel vraag, dus meld u vooral aan bij De Kear als u hier een rol in kunt spelen.