Oproep registratie van pluimveehouders met meer dan 250 vogels

03-02-2022 JOURE – De NVWA roept pluimveehouders die meer dan 250 vogels hebben op zich te laten registreren bij AVINED. Registratie is namelijk verplicht op grond van de Regeling houders van dieren. Toch komt het nog steeds voor dat deze pluimveehouders niet geregistreerd staan.

Bij een uitbraak van vogelgriep is het belangrijk dat de overheid de juiste maatregelen kan nemen om deze zeer besmettelijke dierziekte te bestrijden. Dan gaat het bijvoorbeeld om monitoren op dierziektes en in beeld brengen van risicolocaties. Dat kan alleen als pluimveehouders met meer dan 250 kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen of loopvogels bekend zijn.

Registreren is verplicht en kan door het aanvragen van een KIP-registratienummer en een Uniek bedrijfsnummer bij AVINED, de aangewezen databank voor pluimvee. Welke regels rondom de registratie precies gelden is afhankelijk van het type pluimvee dat wordt gehouden. Een houder die meer dan 250 kippen, kalkoenen, parelhoenders en eenden houdt, moet ook de aan– en afvoer van pluimvee melden. Dit moet binnen 5 werkdagen. Niet, niet juist of niet tijdig registreren van de I&R gegevens kan leiden tot bestuursrechtelijke of strafrechtelijke sancties.