Oproep om illegale boot ‘Gipsy’ in het water Noarder Alde Wei in Broek te verwijderen

10-11-2022 JOURE – Het betreft een boot in de kleuren lichtblauw en zwart genaamd ‘Gipsy’. De boot ligt al geruime tijd in het kanaal Noarder Alde Wei, in de omgeving van Swettepoel in Broek. Het betreft een slecht onderhouden boot. Het is niet toegestaan om een ligplaats in te nemen op deze locatie. De eigenaar van de betreffende boot is niet bekend.  

Bent u eigenaar van deze boot?
Neem dan zo snel mogelijk telefonisch contact op met Laurens Potijk, telefoonnummer: 14 05 14.
Wij zijn voornemens om handhavend op te treden. Deze publicatie dient als algemene mogelijkheid voor de eigenaar om tenuitvoerlegging van de last onder bestuursdwang te voorkomen. Wij geven u daarbij eerst de mogelijkheid om binnen twee weken na deze publicatie een zienswijze in te dienen.

Als u binnen deze termijn geen contact opneemt, zullen wij het definitieve besluit bestuursdwang opleggen. Daarin krijgt u een laatste termijn aangeboden om de boot te verwijderen. Na deze termijn zal de gemeente de boot verwijderen. Eigenaren kunnen hun bezit alleen terugkrijgen tegen betaling van de gemaakte kosten van berging en opslag. U moet kunnen aantonen dat u de eigenaar van de boot bent.