Oproep aan bedrijven: meld het uit de grond pompen van water bij het Wetterskip

14-08-2019 JOURE – In de praktijk worden er meer putten gebruikt om water uit de grond te pompen dan bij ons geregistreerd staan. Dit blijkt uit een inventarisatie van vorige week in het gebied rondom het Drents Friese Wold. Daarom roept het Wettserskip bedrijven op om zich aan hun meldingsplicht te houden. De droge situatie en het mogelijke effect op de natuur doordat water uit de grond wordt gepompt, was de aanleiding om dit te onderzoeken. Boeren gebruiken het grondwater onder andere om het droge land te besproeien.

Meer putten in gebruik dan geregistreerd
In een straal van 1.500 meter rondom het Drents Friese Wold (Friese kant) bezocht het Wetterskip 16 bedrijven die samen 30 putten gebruiken om water uit de grond te pompen. Die staan bij het wetterskip Fryslân geregistreerd. In praktijk blijkt dat de bedrijven samen momenteel 55 putten gebruiken. Boeren verleenden goede medewerking tijdens de inventarisatie. Zij gaven aan welke putten ze momenteel nog meer gebruiken en dat ze het uit de grond pompen van water alsnog zullen melden.

Mochten er op andere plaatsen ook meer putten worden gebruikt dan gemeld, dan roepen wij die bedrijven op om dat te melden.

Geen zicht op hoeveel water wordt gepompt
Doordat er meer putten gebruikt worden dan er geregistreerd zijn, heeft het Wetterskip momenteel geen duidelijk zicht op de hoeveelheid water die uit de grond wordt gepompt. Ook de mogelijke invloed op de natuur is nog niet duidelijk.

Meer zicht op grondwateronttrekkingen
Er komt een voorstel aan ons dagelijks bestuur om meer onderzoek te doen naar grondwateronttrekkingen (water dat uit de grond wordt gepompt). Daarbij wil het Wetterskip ook weten wat de invloed van die onttrekkingen is op de natuur. In het najaar van 2019 wordt dit voorstel behandeld.

Melding doen
Het onttrekken van grondwater uit de bodem kunnen bedrijven en particulieren melden via omgevingsloket online(externe website). De meldingsplicht geldt bij grondwateronttrekking van minder dan 60 kubieke meter water per uur. 

Bij grondwateronttrekking van meer dan 60 kubieke meter water per uur is een vergunning nodig. Ook deze kan via omgevingsloket online worden aangevraagd.