Opnieuw verzoek tot onttrekking aan de openbaarheid Omkromte Joure

29-01-2020 JOURE – Nadat de procedure vanuit de gemeente niet goed zijn gevolgd moet de gemeente opnieuw de stukken openbaar moeten worden behandeld. De aanvraag en het ontwerpbesluit liggen met ingang van woensdag 29 januari gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis in Joure en op de servicepunten in Balk en Lemmer. Ook kunt u de stukken digitaal inzien via de website Overheid.nl. Gedurende de inzagetermijn kunt u tegen het ontwerpbesluit een zienswijze indienen.

De gemeenteraad is van plan om het wandelpad achter de Kooilaan in Joure openbaar te houden. Dit betekent dat zij het verzoek tot onttrekking aan de openbaarheid willen afwijzen.

Een zienswijze indienen
Het indienen van uw reactie (zienswijze) op het ontwerpbesluit kan op meerdere manieren:

  • Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren. Postadres: postbus 101, 8500 AC in Joure.
  • Digitaal indienen is mogelijk via info@defryskemarren.nl.
  • Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met gemeente De Fryske Marren via telefoonnummer 14 05 14.

Alle zienswijzen worden uiteindelijk meegenomen in een advies, gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Vervolgens zal de gemeenteraad een definitief besluit nemen over de toegankelijkheid van het pad.

Over het pad achter de Kooilaan
Achter de Kooilaan in Joure ligt een doorgaand openbaar pad dat van de zijde van de Harddraversweg naar de Omkromte loopt. Het pad ligt over de eigendommen van aanwonenden. Door hen zijn er hekwerken geplaatst en bordjes neergezet met daarop ‘Eigen weg’ of ‘Verboden toegang’. Door de jaren heen konden anderen daarom geen toegang krijgen tot (gedeelten van) dit pad. Feitelijk is het geen doorgaand pad meer. Doordat er verschillende opvattingen zijn over de status van dit pad, is de Raad van State eerder gevraagd om een uitspraak te doen over de toegankelijkheid (wel of niet openbaar). De twee voormalige gemeenten (Haskerland en Skarsterlân) hebben zich namelijk nooit duidelijk uitgesproken over de status.

Vragen?
Voor vragen of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling veiligheid, vergunningen en handhaving via telefoonnummer 14 05 14.