Opnieuw meer melkkoeien in de wei, maar wel minder lang

26-11-2019 JOURE – Voor het tweede jaar op rij is het percentage melkkoeien in de wei toegenomen. De melkkoeien die in de wei lopen worden wel minder lang buiten gehouden. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers van de Landbouwtelling 2019 van het CBS, waarin gevraagd werd naar de weidegang in 2018.

In 2018 kwam 71% van de melkkoeien in de wei, tegen 65% in 2016. In de periode 2010–2015 daalde het percentage koeien in de wei van 74% tot 65%. Het percentage bedrijven dat kiest voor weidegang is voor het derde jaar op een rij gestegen tot 80%.

Op 77% van de bedrijven mochten alle melkkoeien vorig jaar de stal uit, op 3% van de bedrijven mocht een deel van de koeien naar buiten en 20% van de bedrijven houdt de koeien het hele jaar op stal. Deze overwegend grotere bedrijven huisvesten 30% van het aantal melkkoeien in 2018.

Bedrijven met meer dan 160 melkkoeien kiezen vaker voor deelweidegang. In de gehele sector kiezen 3 op de 100 bedrijven voor deze vorm van beweiding, bij grote bedrijven is dit bijna 10%. Het aandeel bedrijven met 160 of meer melkkoeien dat de dieren laat weiden is in 2018 wel verder gestegen tot 59%. In 2016 was dit nog 53%.

Minder lang
De melkkoeien die in de wei lopen worden wel minder lang buiten gehouden. In 2018 liep een geweide melkkoe gemiddeld 1.648 uur in de wei, tegen 1.941 uur in 2013. Deze daling van de beweidingsduur hangt onder meer samen met de schaalvergroting en de toename van de deelweidegang.