Openbare zitting hoofd en centraal stembureau op maandag 21 maart 2022

17-03-2022 JOURE – Op maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur vindt de openbare zitting van het hoofd en centraal stembureau plaats. In deze zitting wordt de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart 2022 bekendgemaakt. Deze openbare zitting vindt plaats in de raadzaal.

Livestream
De openbare zitting is ook via een livestream te volgen. Tijdens de livestream kunt u bezwaar indienen door middel van de chatfunctie

Zienswijzen
Zijn er zienswijzen die u vooraf kenbaar wilt maken? Stuur dan een mail naar:
verkiezingen@defryskemarren.nl. Tijdens de livestream kunt u bezwaar indienen door middel van de chatfunctie op YouTube. Ook kunt u uw bezwaar indienen door te bellen. Dit nummer wordt tijdens de livestream getoond. Vermeld kort uw bezwaar en geef aan of de voorzitter uw bezwaar mag voorlezen. Vermeld daarnaast uw naam en e-mailadres.

Ter inzage
Direct na de zitting wordt van de desbetreffende zitting een proces-verbaal opgemaakt. Het proces-verbaal en de overige stukken worden voor een ieder ter inzage gelegd in het gemeentehuis Herema State 1 Joure.